استفاده از ایتنت های لندروید

دسترسی به صفحه‌ی جزئیات برنامه
برای دسترسی مستقیم به صفحه‌ی یک برنامه، می‌توانید Url زیر فراخوانی کنید:
https://binesh.org/landroid/app/[PACKAGE_NAME]
به جای [PACKAGE_NAME] باید نام بسته‌ی برنامه مورد نظر را قرار دهید.
برای مثال آدرس:
https://landroid.binesh.org/app/org.dorna.messenger
این Url به صفحه‌ی جزیئات برنامه درنا می‌رود.
● این دسته از لینک‌ها هم از طریق برنامه لندروید و هم از طریق مرورگر قابل نمایش‌ می‌باشند.
● در صورتی‌که [PACKAGE_NAME] برنامه، معتبر نباشد در مرورگر پیغام «صفحه‌ مورد نظر یافت نشد» و در لندروید پیغام «نرم‌افزار مورد نظر یافت نشد» نمایش داده خواهد شد.
دسترسی مستقیم به لیست برنامه‌های توسعه‌دهنده
مطابق الگوی زیر می‌توانید لیست برنامه‌های خود در لندروید را مشاهده کنید:
https://binesh.org/landroid/vendor/[VENDOR_USERNAME]
به جای [VENDOR_NAME] باید نام کاربری توسعه دهنده مورد نظر خود را قرار دهید.
برای مثال، آدرس زیر می‌تواند لیستی از تمام برنامه‌های توسعه‌دهندهٔ درنا را نمایش دهد:
https://binesh.org/landroid/vendor/admin
● این لینک‌ هم از طریق برنامه لندروید و هم از طریق مرورگر قابل نمایش‌ می‌باشد.
● در صورتی‌که [VENDOR_USERNAME] ، معتبر نباشد در مرورگر پیغام «صفحه‌ مورد نظر یافت نشد» نمایش داده خواهد شد.
توجه کنید که برای تست این لینک‌ها برنامه‌ی شما باید در لندروید منتشر شده باشد.