لطفا قبل از ارسال فایل نسخه جدید به نکات زیر توجه کنید.

۱- ورژن کد همواره باید افزایش یابد.(ورژن کد این نسخه باید بیشتر از نسخه قبلی باشد)

۲- از یک کلید برای خروجی گرفتن استفاده کرده باشید.