توضیحات محصول

این کارت برای قرار دادن در پاکت های نان شیرمال ، خرمایی ، باگت و … جهت معرفی محصول می باشد.

برای امتیازدهی باید وارد سایت شوید.