توضیحات محصول

این لیبل جهت درج روی شیشه های روغن شتر مرغ و … کاربرد بسزایی دارد.

برای امتیازدهی باید وارد سایت شوید.