توضیحات محصول

کتاب InformationTechnology for Management زبان اصلی

اطلاعات نویسنده در تصویر محصول قابل رویت می باشد.

برای امتیازدهی باید وارد سایت شوید.